Bekijk

Natuurdomein de Ijzermonding

In de slikken en schorren van de IJzermonding krioelt het van leven. Kiezel-, blauw- en groenwieren tieren er weelderig. Deze microscopische plantjes leggen het slik vast en geven zo plantensoorten als zeekraal de kans om te groeien. Het onderwaterrijk is een bonte verzameling van schelpen, wormen, slakken, kreeftachtige dieren, enzovoort. Bij laagtij komen sommige gebieden droog te staan. Hier ontstaan schorren die begroeid zijn met vele planten. Maar ook waddenvogels zoals wulp, bonte strandloper en scholekster komen in de IJzermonding hun uitgebreide dagschotel verorberen.

Blijf op de hoogte